Δημοτικός Υπάλληλος / προφίλ

Επώνυμο: 
Κουτσής
Όνομα: 
Πέτρος
Όνομα Πατρός: 
Στυλιανός
Διεύθυνση: 
Φιλίας 1
Τηλέφωνο: 
22310-67413
Φαξ: 
22310-67413
Θέση: 
Γενική Διεύθυνση
Διεύθυνση Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης, Πολιτισμού και Αθλητισμού
Τμήμα Αθλητισμού