Δημοτικός Υπάλληλος / προφίλ

Επώνυμο: 
Λιάπη
Όνομα: 
Μαρία
Όνομα Πατρός: 
Κωνσταντίνος
Διεύθυνση: 
Φλεμινγκ & Ερυθρού Σταυρού
Θέση: 
Γενική Διεύθυνση
Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών, Προγραμματισμού και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης