Δημοτικός Υπάλληλος / προφίλ

Επώνυμο: 
Μακρυγιάννη
Όνομα: 
Αγγελική
Όνομα Πατρός: 
Λάμπρος
Διεύθυνση: 
Κραββαρίτη 3
Τηλέφωνο: 
22310-31426
Φαξ: 
22310-22465
Θέση: 
Γενική Διεύθυνση
Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας
Τμήμα Κίνησης - Συντήρησης Οχημάτων
Αν. Προϊσταμένη