Δημοτικός Υπάλληλος / προφίλ

Επώνυμο: 
Μούρτος
Όνομα: 
Ιωάννης-Παρασκευάς
Όνομα Πατρός: 
Βασίλειος
Διεύθυνση: 
Φλέμινγκ & Ερυθρού Σταυρού
Τηλέφωνο: 
22313-51034
Φαξ: 
22310-34669
Θέση: 
Γενική Διεύθυνση
Διεύθυνση Εξυπηρέτησης Πολιτών
Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης