Δημοτικός Υπάλληλος / προφίλ

Επώνυμο: 
Νατσκούλη
Όνομα: 
Ευφροσύνη
Όνομα Πατρός: 
Αναστάσιος
Διεύθυνση: 
Λεωνίδου 9-11
Τηλέφωνο: 
22313-50015
Φαξ: 
22310-66330
22310-26628
Θέση: 
Γενική Διεύθυνση
Διεύθυνση Εξυπηρέτησης Πολιτών
Τμήμα Α (ΚΕΠ 0613)
Γραφείο Εξυπηρέτησης Πολιτών
Γραφείο Εσωτερικής Ανταπόκρισης