Δημοτικός Υπάλληλος / προφίλ

Επώνυμο: 
Νικολοπούλου
Όνομα: 
Ευαγγελία
Όνομα Πατρός: 
Ευστράτιος
Διεύθυνση: 
Αντιγόνης 2 (Α' + Β' ΚΑΠΗ)
Τηλέφωνο: 
22310-22611
Φαξ: 
22310-22611
Θέση: 
Γενική Διεύθυνση
Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης
Τμήμα Κοινωνικής Αλληλεγγύης