Δημοτικός Υπάλληλος / προφίλ

Επώνυμο: 
Παπαγιαννακόπουλος
Όνομα: 
Βασίλειος
Όνομα Πατρός: 
Ευάγγελος
Διεύθυνση: 
Κύπρου 36Β
Θέση: 
Γενική Διεύθυνση
Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας
Τμήμα Καθαριότητας