Δημοτικός Υπάλληλος / προφίλ

Επώνυμο: 
Παπαδόπουλος
Όνομα: 
Xρήστος
Όνομα Πατρός: 
Βασίλειος
Διεύθυνση: 
Κραββαρίτη 3
Θέση: 
Γενική Διεύθυνση
Διεύθυνση Υποδομών και Τεχνικών Έργων
Τμήμα Οδοποιίας & Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων