Δημοτικός Υπάλληλος / προφίλ

Επώνυμο: 
Πολιτοπούλου
Όνομα: 
Αφροδίτη
Διεύθυνση: 
Φλέμινγκ και Ερυθρού Σταυρού
Τηλέφωνο: 
22313-51540
Θέση: 
Γενική Διεύθυνση
Διεύθυνση Υποδομών και Τεχνικών Έργων
Διευθυντής
Τμήμα Κτιριακών Έργων & Κοινόχρηστων Χώρων
Προϊσταμένη