Δημοτικός Υπάλληλος / προφίλ

Επώνυμο: 
Πριστιόλας
Όνομα: 
Ευθύμιος
Όνομα Πατρός: 
Ιωάννης
Διεύθυνση: 
Υψηλάντου 24
Τηλέφωνο: 
22310-33225
22310-32215
Φαξ: 
22310-32215
Θέση: 
Γενική Διεύθυνση
Διεύθυνση Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης, Πολιτισμού και Αθλητισμού
Γραφείο Δημοτικού Θεάτρου