Δημοτικός Υπάλληλος / προφίλ

Επώνυμο: 
Σκαρμούτσος
Όνομα: 
Θεόδωρος
Όνομα Πατρός: 
Αθανάσιος
Διεύθυνση: 
Κραββαρίτη 3
Θέση: 
Γενική Διεύθυνση
Διεύθυνση Υποδομών και Τεχνικών Έργων
Τμήμα Η/Μ Έργων, Αδειών Εγκαταστάσεων & Ενέργειας