Δημοτικός Υπάλληλος / προφίλ

Επώνυμο: 
Στεφανής
Όνομα: 
Κωνσταντίνος
Όνομα Πατρός: 
Γεώργιος
Διεύθυνση: 
Κραββαρίτη 3
Τηλέφωνο: 
22310-21689
Φαξ: 
22310-22465
Θέση: 
Γενική Διεύθυνση
Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας
Διευθυντής