Δημοτικός Υπάλληλος / προφίλ

Επώνυμο: 
Ψυχούλης
Όνομα: 
Παύλος
Όνομα Πατρός: 
Γεώργιος
Διεύθυνση: 
Κραββαρίτη 3
Τηλέφωνο: 
22310-31427
Φαξ: 
22310-31427
Θέση: 
Γενική Διεύθυνση
Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας
Τμήμα Ελέγχου Κοινόχρηστων Χώρων και Τομέα Ελεγχόμενης Στάθμευσης