Δημοτικός Σύμβουλος / προφίλ

Δημοτικός Σύμβουλος

Προσωπικά Στοιχεία
Επώνυμο: 
Καραγιάννης
Όνομα: 
Στυλιανός
Όνομα Πατρός: 
Γεωργίου