Δημοτικός Σύμβουλος / προφίλ

Δημοτικός Σύμβουλος

Προσωπικά Στοιχεία
Επώνυμο: 
Ρίζος
Όνομα: 
Δημήτρης
Όνομα Πατρός: 
Γεωργίου