Δημοτικός Σύμβουλος / προφίλ

Δημοτικός Σύμβουλος

Προσωπικά Στοιχεία
Επώνυμο: 
Ντούζγος
Όνομα: 
Αθανάσιος
Όνομα Πατρός: 
Δημήτριος