Δημοτικός Σύμβουλος / προφίλ

Δημοτικός Σύμβουλος

Προσωπικά Στοιχεία
Επώνυμο: 
Κοντογιάννης
Όνομα: 
Χαράλαμπος
Όνομα Πατρός: 
Μιχαήλ