Δημοτικός Σύμβουλος / προφίλ

Δημοτικός Σύμβουλος

Προσωπικά Στοιχεία
Επώνυμο: 
Αργύρης
Όνομα: 
Αθανάσιος
Όνομα Πατρός: 
Δημητρίου
Επάγγελμα: 
Συνταξιούχος Αστυνομικός