Δημοτικός Σύμβουλος / προφίλ

Δημοτικός Σύμβουλος

Προσωπικά Στοιχεία
Επώνυμο: 
Ρούλιας
Όνομα: 
Ιωάννης
Όνομα Πατρός: 
Γεωργίου