ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΟΙΤΗΣ

Εκτυπώσιμη μορφή
Ημερομηνία: 
Δευ, 02/11/2020 - 10:02 έως Τρί, 10/11/2020 - 10:02
Αριθμός Πρωτοκόλλου: 
43363
Ημερ/νία Πρωτοκόλλησης: 
Πέμ, 29/10/2020
Αριθμός Μελέτης: 
56
Αρ. Διαδ. Ανάρτησης (Α.Δ.Α.): 
ΨΞΘΟΩΛΚ-ΤΞΓ
Είδος Προκήρυξης: 
Περίληψη: 
Δήμαρχος Λαμιέων προκηρύσσει δημόσια διαγωνισμό που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις
του Ν. 4412/2016, όπως αυτά ισχύουν κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της Προκήρυξης Διακήρυξης,
για την ανάδειξη μειοδότη εκτέλεσης εργασιών κατασκευής του έργου : «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ
ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΟΙΤΗΣ» προϋπολογισμού 61.700,00 Ευρώ με
το Φ.Π.Α.
Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών :
α) κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ με προϋπολογισμό 38.040,76 € δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και
απρόβλεπτα)
ΚΑΙ
β) κατηγορία ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ με προϋπολογισμό 11.598,73 € δαπάνη εργασιών, ΓΕ και
ΟΕ και απρόβλεπτα)
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη
ΣυνημμένοΜέγεθος
PDF icon 1-2_prokiryxi-diakiryxi_oith_adam_signed.pdf1.46 MB