Προμήθεια τροφίμων & λοιπών ειδών κοινωνικού παντοπωλείου Δήμου Λαμιέων

Εκτυπώσιμη μορφή
Ημερομηνία: 
Παρ, 14/06/2013 - 13:45 έως Πέμ, 27/06/2013 - 09:59
Αριθμός Πρωτοκόλλου: 
41724
Ημερ/νία Πρωτοκόλλησης: 
Παρ, 14/06/2013
Αριθμός Μελέτης: 
7/13
Αρ. Διαδ. Ανάρτησης (Α.Δ.Α.): 
ΒΕΖΘΩΛΚ-Θ2Τ
Είδος Προκήρυξης: 
Περίληψη: 

Ο  Δήμαρχος Λαμιέων διακηρύσσει ότι εκτίθεται σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ (ΥΑ 11389  ΦΕΚ Β185/23-3-1993), τις διατάξεις του Ν. 2286/1995, τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 209 του Ν.3463/2006, τις διατάξεις του Ν. 3852/2010, τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 3548/2007 και τις διατάξεις των αποφάσεων Π1/3305/10 και Π1/3306/10 του Υπ. Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, σε πρόχειρο διαγωνισμό  με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ», ενδεικτικού προϋπολογισμού 68.680,08€ (με ΦΠΑ).

Ο διαγωνισμός θα γίνει στο Δημοτικό  Κατάστημα  Λαμίας την 26/6/2013 ημέρα Τετάρτη και ώρα από 10:00 π.μ. μέχρι 10:30 π.μ.

Μαζί με την προσφορά πρέπει να κατατεθεί και εγγύηση συμμετοχής για ποσό που αντιστοιχεί στο 5% της προϋπολογισθείσης δαπάνης, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Λεπτομέρειες των όρων διακήρυξης βρίσκονται στα γραφεία του Δήμου και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες(Γραφείο προμηθειών. Τηλ.: 2231351045, 2231351055, 2231351046).