Πρόσληψη Προσωπικού

Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών

Ημερομηνία: 
Δευ, 28/12/2020 έως Τρί, 05/01/2021
Αριθμός Πρωτοκόλλου: 
52821
Ημερ/νία Πρωτοκόλλησης: 
Δευ, 28/12/2020
Αρ. Διαδ. Ανάρτησης (Α.Δ.Α.): 
ΩΓ5ΚΩΛΚ-ΖΧΧ

Ανακοίνωση για πρόσληψη ΥΕ Εργατών Καθαριότητας - Συνοδών Απορριμματοφόρων - Covid-19

Ημερομηνία: 
Πέμ, 03/09/2020 έως Τρί, 08/09/2020
Αριθμός Πρωτοκόλλου: 
34163
Ημερ/νία Πρωτοκόλλησης: 
Πέμ, 03/09/2020
Αρ. Διαδ. Ανάρτησης (Α.Δ.Α.): 
6ΞΘΥΩΛΚ-82Α

Ανακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού για τον καθαρισμό σχολείων Covid-19

Ημερομηνία: 
Τετ, 02/09/2020 έως Δευ, 07/09/2020
Αριθμός Πρωτοκόλλου: 
33896
Ημερ/νία Πρωτοκόλλησης: 
Τετ, 02/09/2020
Αρ. Διαδ. Ανάρτησης (Α.Δ.Α.): 
Ω0ΦΤΩΛΚ-ΜΝΞ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ για τη σύμβαση ορισμένου χρόνου, μερικής απασχόλησης.

Ημερομηνία: 
Δευ, 28/09/2020
Αριθμός Πρωτοκόλλου: 
37932
Ημερ/νία Πρωτοκόλλησης: 
Δευ, 28/09/2020

Σελίδες