Πρόσληψη Προσωπικού

Δημοσίευση Προκήρυξης ΦΕΚ 8/10.3.2020/ τ. ΑΣΕΠ

Ημερομηνία: 
Πέμ, 26/03/2020 έως Τετ, 08/04/2020
Αριθμός Πρωτοκόλλου: 
4383
Ημερ/νία Πρωτοκόλλησης: 
Τρί, 24/03/2020

Τροποποίηση της προκήρυξης 1ΓΕ/2019 που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 45/τ.ΑΣΕΠ/24.12.2019.

Ημερομηνία: 
Τετ, 29/01/2020 έως Πέμ, 30/01/2020
Αριθμός Πρωτοκόλλου: 
1286
Ημερ/νία Πρωτοκόλλησης: 
Τρί, 28/01/2020

Δημοσίευση της υπ’ αριθμόν 2ΓΕ/2019 Προκήρυξη του Α.Σ.Ε.Π., στο ΦΕΚ 46/24-12-2019

Ημερομηνία: 
Πέμ, 16/01/2020 έως Τρί, 25/02/2020
Αριθμός Πρωτοκόλλου: 
388
Ημερ/νία Πρωτοκόλλησης: 
Τετ, 15/01/2020

Σελίδες