Πρόσληψη Προσωπικού

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2/2018 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΝΠΔΔ «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ»

Ημερομηνία: 
Παρ, 05/10/2018
Αριθμός Πρωτοκόλλου: 
1831772
Ημερ/νία Πρωτοκόλλησης: 
Δευ, 27/08/2018

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΤΗΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 1150/17-08-2018

Ημερομηνία: 
Τετ, 12/09/2018 έως Δευ, 01/10/2018
Αριθμός Πρωτοκόλλου: 
1150
Ημερ/νία Πρωτοκόλλησης: 
Δευ, 17/09/2018

Πίνακες Επιλογής/Κατάταξης/Απορριπτέων της υπ' αρ. 2540/18-01-2018 ανακοίνωσης

Ημερομηνία: 
Τρί, 30/01/2018 έως Τρί, 13/02/2018
Αριθμός Πρωτοκόλλου: 
4055
Ημερ/νία Πρωτοκόλλησης: 
Τρί, 30/01/2018

Σελίδες