Τεύχη Δημοπράτησης

Συντήρηση οδών και κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε. Υπάτης

Ημερομηνία: 
Παρ, 13/11/2020 έως Παρ, 04/12/2020
Αριθμός Πρωτοκόλλου: 
44753
Ημερ/νία Πρωτοκόλλησης: 
Πέμ, 05/11/2020
Αριθμός Μελέτης: 
64
Αρ. Διαδ. Ανάρτησης (Α.Δ.Α.): 
ΩΑ1ΓΩΛΚ-ΛΦΡ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΟΙΤΗΣ

Ημερομηνία: 
Δευ, 02/11/2020
Αριθμός Πρωτοκόλλου: 
43363
Ημερ/νία Πρωτοκόλλησης: 
Πέμ, 29/10/2020
Αριθμός Μελέτης: 
56
Αρ. Διαδ. Ανάρτησης (Α.Δ.Α.): 
ΨΞΘΟΩΛΚ-ΤΞΓ

Συντήρηση οδών και κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε. Λιανοκλαδίου

Ημερομηνία: 
Παρ, 26/06/2020 έως Παρ, 10/07/2020
Αριθμός Πρωτοκόλλου: 
23440
Ημερ/νία Πρωτοκόλλησης: 
Πέμ, 25/06/2020
Αριθμός Μελέτης: 
29
Αρ. Διαδ. Ανάρτησης (Α.Δ.Α.): 
ΩΦΕΧΩΛΚ-Γ5Χ

Ολοκλήρωσή εργασιών πλατείας Βασιλικών

Ημερομηνία: 
Παρ, 19/06/2020 έως Τρί, 14/07/2020
Αριθμός Πρωτοκόλλου: 
21755
Ημερ/νία Πρωτοκόλλησης: 
Δευ, 15/06/2020
Αριθμός Μελέτης: 
2
Αρ. Διαδ. Ανάρτησης (Α.Δ.Α.): 
Ψ0ΙΕΩΛΚ-ΓΑ9

Συντήρηση οδών και κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε. Γοργοποτάμου

Ημερομηνία: 
Δευ, 15/06/2020 έως Παρ, 03/07/2020
Αριθμός Πρωτοκόλλου: 
21452
Ημερ/νία Πρωτοκόλλησης: 
Παρ, 12/06/2020
Αριθμός Μελέτης: 
28
Αρ. Διαδ. Ανάρτησης (Α.Δ.Α.): 
6ΩΑΦΩΛΚ-Α9Ω

Συντήρηση οδών και κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε. Λαμίας

Ημερομηνία: 
Πέμ, 11/06/2020 έως Πέμ, 25/06/2020
Αριθμός Πρωτοκόλλου: 
21118
Ημερ/νία Πρωτοκόλλησης: 
Τετ, 10/06/2020
Αριθμός Μελέτης: 
27
Αρ. Διαδ. Ανάρτησης (Α.Δ.Α.): 
6ΖΧΣΩΛΚ-ΙΔΠ

Αποκατάσταση τμήματος αγροτικού δρόμου προς Ιερά Μονή Αναλήψεως στη Τ.Κ. Γοργοποτάμου

Ημερομηνία: 
Τρί, 02/06/2020 έως Παρ, 19/06/2020
Αριθμός Πρωτοκόλλου: 
19429
Ημερ/νία Πρωτοκόλλησης: 
Παρ, 29/05/2020
Αριθμός Μελέτης: 
24
Αρ. Διαδ. Ανάρτησης (Α.Δ.Α.): 
Ω2ΝΙΩΛΚ-ΟΧΞ

Αποπεράτωση 3ου ορόφου Δημαρχείου

Ημερομηνία: 
Παρ, 06/12/2019 έως Τρί, 17/12/2019
Αριθμός Πρωτοκόλλου: 
50870
Ημερ/νία Πρωτοκόλλησης: 
Πέμ, 05/12/2019
Αριθμός Μελέτης: 
72
Αρ. Διαδ. Ανάρτησης (Α.Δ.Α.): 
ΩΥ2ΩΩΛΚ-ΗΙΟ

Κατασκευή στεγάστρου στην πλατεία Γιαννιτσιώτη-Κισσάβου

Ημερομηνία: 
Πέμ, 28/11/2019 έως Πέμ, 12/12/2019
Αριθμός Πρωτοκόλλου: 
49516
Ημερ/νία Πρωτοκόλλησης: 
Πέμ, 28/11/2019
Αριθμός Μελέτης: 
21
Αρ. Διαδ. Ανάρτησης (Α.Δ.Α.): 
682ΣΩΛΚ-4ΛΤ

Κυκλοφοριακές σημάνσεις και διευθετήσεις σε οδος του Δήμου

Ημερομηνία: 
Τρί, 15/10/2019 έως Παρ, 01/11/2019
Αριθμός Πρωτοκόλλου: 
41880
Ημερ/νία Πρωτοκόλλησης: 
Δευ, 14/10/2019
Αριθμός Μελέτης: 
52
Αρ. Διαδ. Ανάρτησης (Α.Δ.Α.): 
6ΓΡΜΩΛΚ-ΚΦΡ

Διαμόρφωση εσωτερικού χώρου δημοτικού κτιρίου στο Παγκράτι

Ημερομηνία: 
Τρί, 12/03/2019 έως Πέμ, 11/04/2019
Αριθμός Πρωτοκόλλου: 
10466
Ημερ/νία Πρωτοκόλλησης: 
Τρί, 12/03/2019
Αριθμός Μελέτης: 
3
Αρ. Διαδ. Ανάρτησης (Α.Δ.Α.): 
ΩΖΒ1ΩΛΚ-5ΑΚ

Συντήρηση ισογείου κτιρίου λαογραφικού μουσείου Δίβρης

Ημερομηνία: 
Παρ, 08/03/2019 έως Τετ, 10/04/2019
Αριθμός Πρωτοκόλλου: 
9989
Ημερ/νία Πρωτοκόλλησης: 
Πέμ, 07/03/2019
Αριθμός Μελέτης: 
5/2019
Αρ. Διαδ. Ανάρτησης (Α.Δ.Α.): 
ΩΥΒΚΩΛΚ-ΣΔ3