Για Δημότες

Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών

Ημερομηνία: 
Δευ, 28/12/2020 έως Τρί, 05/01/2021
Αριθμός Πρωτοκόλλου: 
52821
Ημερ/νία Πρωτοκόλλησης: 
Δευ, 28/12/2020
Αρ. Διαδ. Ανάρτησης (Α.Δ.Α.): 
ΩΓ5ΚΩΛΚ-ΖΧΧ

Ανακοίνωση για πρόσληψη ΥΕ Εργατών Καθαριότητας - Συνοδών Απορριμματοφόρων - Covid-19

Ημερομηνία: 
Πέμ, 03/09/2020 έως Τρί, 08/09/2020
Αριθμός Πρωτοκόλλου: 
34163
Ημερ/νία Πρωτοκόλλησης: 
Πέμ, 03/09/2020
Αρ. Διαδ. Ανάρτησης (Α.Δ.Α.): 
6ΞΘΥΩΛΚ-82Α

Ανακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού για τον καθαρισμό σχολείων Covid-19

Ημερομηνία: 
Τετ, 02/09/2020 έως Δευ, 07/09/2020
Αριθμός Πρωτοκόλλου: 
33896
Ημερ/νία Πρωτοκόλλησης: 
Τετ, 02/09/2020
Αρ. Διαδ. Ανάρτησης (Α.Δ.Α.): 
Ω0ΦΤΩΛΚ-ΜΝΞ

Διακήρυξη δημοπρασίας για την μίσθωση ακινήτου

Ημερομηνία: 
Τετ, 16/12/2020 έως Σάβ, 09/01/2021
Αριθμός Πρωτοκόλλου: 
51408
Ημερ/νία Πρωτοκόλλησης: 
Τετ, 16/12/2020
Αρ. Διαδ. Ανάρτησης (Α.Δ.Α.): 
ΨΞΥΥΩΛΚ-Ι5Ν

Συντήρηση οδών και κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε. Υπάτης

Ημερομηνία: 
Παρ, 13/11/2020 έως Παρ, 04/12/2020
Αριθμός Πρωτοκόλλου: 
44753
Ημερ/νία Πρωτοκόλλησης: 
Πέμ, 05/11/2020
Αριθμός Μελέτης: 
64
Αρ. Διαδ. Ανάρτησης (Α.Δ.Α.): 
ΩΑ1ΓΩΛΚ-ΛΦΡ

Συντήρηση οδών και κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε. Υπάτης

Ημερομηνία: 
Παρ, 13/11/2020 έως Παρ, 04/12/2020
Αριθμός Πρωτοκόλλου: 
44753
Ημερ/νία Πρωτοκόλλησης: 
Πέμ, 05/11/2020
Αριθμός Μελέτης: 
64
Αρ. Διαδ. Ανάρτησης (Α.Δ.Α.): 
ΩΑ1ΓΩΛΚ-ΛΦΡ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΟΙΜΟΥ ΦΑΓΗΤΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ

Ημερομηνία: 
Παρ, 06/11/2020 έως Τρί, 24/11/2020
Αριθμός Πρωτοκόλλου: 
44781
Ημερ/νία Πρωτοκόλλησης: 
Παρ, 06/11/2020
Αριθμός Μελέτης: 
1

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΟΙΤΗΣ

Ημερομηνία: 
Δευ, 02/11/2020
Αριθμός Πρωτοκόλλου: 
43363
Ημερ/νία Πρωτοκόλλησης: 
Πέμ, 29/10/2020
Αριθμός Μελέτης: 
56
Αρ. Διαδ. Ανάρτησης (Α.Δ.Α.): 
ΨΞΘΟΩΛΚ-ΤΞΓ

Σελίδες