Για Δημότες

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΟΙΤΗΣ

Ημερομηνία: 
Δευ, 02/11/2020 έως Τρί, 10/11/2020
Αριθμός Πρωτοκόλλου: 
43363
Ημερ/νία Πρωτοκόλλησης: 
Πέμ, 29/10/2020
Αριθμός Μελέτης: 
56
Αρ. Διαδ. Ανάρτησης (Α.Δ.Α.): 
ΨΞΘΟΩΛΚ-ΤΞΓ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ημερομηνία: 
Πέμ, 22/10/2020 έως Τρί, 24/11/2020
Αριθμός Πρωτοκόλλου: 
42124
Ημερ/νία Πρωτοκόλλησης: 
Τετ, 21/10/2020
Αριθμός Μελέτης: 
22

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ & ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ, ΞΕΝΩΝΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ

Ημερομηνία: 
Τρί, 06/10/2020 έως Παρ, 06/11/2020
Αριθμός Πρωτοκόλλου: 
39054
Ημερ/νία Πρωτοκόλλησης: 
Δευ, 05/10/2020
Αριθμός Μελέτης: 
6

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣΛΑΜΙΑΣ»

Ημερομηνία: 
Παρ, 02/10/2020 έως Παρ, 23/10/2020
Αριθμός Πρωτοκόλλου: 
37591
Ημερ/νία Πρωτοκόλλησης: 
Παρ, 25/09/2020
Αρ. Διαδ. Ανάρτησης (Α.Δ.Α.): 
9ΠΡΟΩΛΚ-ΦΨΑ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ »

Ημερομηνία: 
Πέμ, 01/10/2020 έως Τετ, 21/10/2020
Αριθμός Πρωτοκόλλου: 
38281
Ημερ/νία Πρωτοκόλλησης: 
Τετ, 30/09/2020
Αριθμός Μελέτης: 
26
Αρ. Διαδ. Ανάρτησης (Α.Δ.Α.): 
6Ν8ΧΩΛΚ-0Θ4

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ για τη σύμβαση ορισμένου χρόνου, μερικής απασχόλησης.

Ημερομηνία: 
Δευ, 28/09/2020
Αριθμός Πρωτοκόλλου: 
37932
Ημερ/νία Πρωτοκόλλησης: 
Δευ, 28/09/2020

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την υπηρεσία "Σύμβουλος ωρίμανσης συγχρηματοδοτούμενων έργων"

Ημερομηνία: 
Πέμ, 27/08/2020 έως Δευ, 07/09/2020
Αριθμός Πρωτοκόλλου: 
32848
Ημερ/νία Πρωτοκόλλησης: 
Πέμ, 27/08/2020
Αριθμός Μελέτης: 
31/2020 ΔΥΤΕ

Προμήθεια και τοποθέτηση προκατασκευασμένου στεγάστρου στο ανοικτό κολυμβητήριο

Ημερομηνία: 
Τετ, 29/07/2020 έως Τρί, 08/09/2020
Αριθμός Πρωτοκόλλου: 
28844
Ημερ/νία Πρωτοκόλλησης: 
Τετ, 29/07/2020
Αριθμός Μελέτης: 
9

Σελίδες