Για Δημότες

Προμήθεια - Τοποθέτηση Εξοπλισμού Παιδικών Χαρών Δ.Ε. Λαμίας

Ημερομηνία: 
Δευ, 27/07/2020
Αριθμός Πρωτοκόλλου: 
28144
Ημερ/νία Πρωτοκόλλησης: 
Παρ, 24/07/2020
Αριθμός Μελέτης: 
23

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών

Ημερομηνία: 
Πέμ, 16/07/2020 έως Πέμ, 23/07/2020
Αριθμός Πρωτοκόλλου: 
26947
Ημερ/νία Πρωτοκόλλησης: 
Πέμ, 16/07/2020
Αριθμός Μελέτης: 
12

Συντήρηση οδών και κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε. Λιανοκλαδίου

Ημερομηνία: 
Παρ, 26/06/2020 έως Παρ, 10/07/2020
Αριθμός Πρωτοκόλλου: 
23440
Ημερ/νία Πρωτοκόλλησης: 
Πέμ, 25/06/2020
Αριθμός Μελέτης: 
29
Αρ. Διαδ. Ανάρτησης (Α.Δ.Α.): 
ΩΦΕΧΩΛΚ-Γ5Χ

Συντήρηση οδών και κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε. Λιανοκλαδίου

Ημερομηνία: 
Παρ, 26/06/2020 έως Πέμ, 09/07/2020
Αριθμός Πρωτοκόλλου: 
23440
Ημερ/νία Πρωτοκόλλησης: 
Πέμ, 25/06/2020
Αριθμός Μελέτης: 
29
Αρ. Διαδ. Ανάρτησης (Α.Δ.Α.): 
ΩΦΕΧΩΛΚ-Γ5Χ

Ολοκλήρωσή εργασιών πλατείας Βασιλικών

Ημερομηνία: 
Παρ, 19/06/2020 έως Τρί, 14/07/2020
Αριθμός Πρωτοκόλλου: 
21755
Ημερ/νία Πρωτοκόλλησης: 
Δευ, 15/06/2020
Αριθμός Μελέτης: 
2
Αρ. Διαδ. Ανάρτησης (Α.Δ.Α.): 
Ψ0ΙΕΩΛΚ-ΓΑ9

Ολοκλήρωσή εργασιών πλατείας Βασιλικών

Ημερομηνία: 
Παρ, 19/06/2020 έως Τρί, 14/07/2020
Αριθμός Πρωτοκόλλου: 
21755
Ημερ/νία Πρωτοκόλλησης: 
Δευ, 15/06/2020
Αριθμός Μελέτης: 
2
Αρ. Διαδ. Ανάρτησης (Α.Δ.Α.): 
Ψ0ΙΕΩΛΚ-ΓΑ9

Συντήρηση οδών και κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε. Γοργοποτάμου

Ημερομηνία: 
Δευ, 15/06/2020 έως Παρ, 03/07/2020
Αριθμός Πρωτοκόλλου: 
21452
Ημερ/νία Πρωτοκόλλησης: 
Παρ, 12/06/2020
Αριθμός Μελέτης: 
28
Αρ. Διαδ. Ανάρτησης (Α.Δ.Α.): 
6ΩΑΦΩΛΚ-Α9Ω

Συντήρηση οδών και κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε. Γοργοποτάμου

Ημερομηνία: 
Δευ, 15/06/2020 έως Παρ, 03/07/2020
Αριθμός Πρωτοκόλλου: 
21452
Ημερ/νία Πρωτοκόλλησης: 
Παρ, 12/06/2020
Αριθμός Μελέτης: 
28
Αρ. Διαδ. Ανάρτησης (Α.Δ.Α.): 
6ΩΑΦΩΛΚ-Α9Ω

Σελίδες