Για Δημότες

Συντήρηση οδών και κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε. Λαμίας

Ημερομηνία: 
Πέμ, 11/06/2020 έως Πέμ, 25/06/2020
Αριθμός Πρωτοκόλλου: 
21118
Ημερ/νία Πρωτοκόλλησης: 
Τετ, 10/06/2020
Αριθμός Μελέτης: 
27
Αρ. Διαδ. Ανάρτησης (Α.Δ.Α.): 
6ΖΧΣΩΛΚ-ΙΔΠ

Συντήρηση οδών και κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε. Λαμίας

Ημερομηνία: 
Πέμ, 11/06/2020 έως Παρ, 26/06/2020
Αριθμός Πρωτοκόλλου: 
21118
Ημερ/νία Πρωτοκόλλησης: 
Τετ, 10/06/2020
Αριθμός Μελέτης: 
27
Αρ. Διαδ. Ανάρτησης (Α.Δ.Α.): 
6ΖΧΣΩΛΚ-ΙΔΠ

Αποκατάσταση τμήματος αγροτικού δρόμου προς Ιερά Μονή Αναλήψεως στη Τ.Κ. Γοργοποτάμου

Ημερομηνία: 
Τρί, 02/06/2020 έως Παρ, 19/06/2020
Αριθμός Πρωτοκόλλου: 
19429
Ημερ/νία Πρωτοκόλλησης: 
Παρ, 29/05/2020
Αριθμός Μελέτης: 
24
Αρ. Διαδ. Ανάρτησης (Α.Δ.Α.): 
Ω2ΝΙΩΛΚ-ΟΧΞ

Αποκατάσταση τμήματος οργοτικού δρόμου προς Ιερά Μονή Αναλήψεως στην Τ.Κ. Γοργοποτάμου

Ημερομηνία: 
Τρί, 02/06/2020 έως Πέμ, 18/06/2020
Αριθμός Πρωτοκόλλου: 
19429
Ημερ/νία Πρωτοκόλλησης: 
Παρ, 29/05/2020
Αριθμός Μελέτης: 
24
Αρ. Διαδ. Ανάρτησης (Α.Δ.Α.): 
Ω2ΝΙΩΛΚ-ΟΧΞ

Εργασίες αναβάθμισης ανοικτού κολυμβητηρίου

Ημερομηνία: 
Δευ, 18/05/2020
Αριθμός Πρωτοκόλλου: 
17509
Ημερ/νία Πρωτοκόλλησης: 
Παρ, 15/05/2020
Αριθμός Μελέτης: 
15
Αρ. Διαδ. Ανάρτησης (Α.Δ.Α.): 
9ΓΤ5ΩΛΚ-ΗΣ4

ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΛΑΜΙΑΣ

Ημερομηνία: 
Παρ, 15/05/2020 έως Πέμ, 18/06/2020
Αριθμός Πρωτοκόλλου: 
16941
Ημερ/νία Πρωτοκόλλησης: 
Δευ, 11/05/2020
Αριθμός Μελέτης: 
7/20
Αρ. Διαδ. Ανάρτησης (Α.Δ.Α.): 
ΨΟΚΓΩΛΚ-ΚΦΒ

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Ημερομηνία: 
Τρί, 28/04/2020 έως Τρί, 12/05/2020
Αριθμός Πρωτοκόλλου: 
15724
Ημερ/νία Πρωτοκόλλησης: 
Τρί, 28/04/2020
Αριθμός Μελέτης: 
02

Διακήρυξη ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια: Λοιπές παροχές σε είδος (προμήθεια γάλακτος)

Ημερομηνία: 
Πέμ, 16/04/2020 έως Τρί, 05/05/2020
Αριθμός Πρωτοκόλλου: 
14913
Ημερ/νία Πρωτοκόλλησης: 
Πέμ, 16/04/2020
Αριθμός Μελέτης: 
07/2020

Σελίδες