Για Δημότες

Προμήθεια Η/Υ και εκτυπωτών

Ημερομηνία: 
Τρί, 04/12/2012 έως Σάβ, 15/12/2012
Αριθμός Πρωτοκόλλου: 
84647
Ημερ/νία Πρωτοκόλλησης: 
Τρί, 04/12/2012
Αριθμός Μελέτης: 
6/12
Αρ. Διαδ. Ανάρτησης (Α.Δ.Α.): 
Β455ΩΛΚ-ΗΞΚ

Προμήθεια & εγκατάσταση ανταλακτικών μηχανογραφικού εξοπλισμού

Ημερομηνία: 
Τρί, 04/12/2012 έως Πέμ, 13/12/2012
Αριθμός Πρωτοκόλλου: 
84645
Ημερ/νία Πρωτοκόλλησης: 
Τρί, 04/12/2012
Αριθμός Μελέτης: 
4/12
Αρ. Διαδ. Ανάρτησης (Α.Δ.Α.): 
Β455ΩΛΚ-27Φ

Προμήθεια και παραμετροποίηση εφαρμογών λογισμικού

Ημερομηνία: 
Τρί, 04/12/2012 έως Παρ, 14/12/2012
Αριθμός Πρωτοκόλλου: 
84646
Ημερ/νία Πρωτοκόλλησης: 
Τρί, 04/12/2012
Αριθμός Μελέτης: 
5/12
Αρ. Διαδ. Ανάρτησης (Α.Δ.Α.): 
Β455ΩΛΚ-ΧΑ0

Σελίδες