Απόφαση 102 (8ης Συν. Ο.Ε. 2016)

Εκτυπώσιμη μορφή
Είδος Επιτροπής: 
Ημερομηνία: 
Πέμπτη, 17 Μάρτιος, 2016 - 12:00
Κατηγορία Εγγράφου: 
Αριθμός Πρακτικού: 
8η συνεδρίαση
Αριθμός Απόφασης: 
102η απόφαση
ΑΝΑΘΕΣΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ– ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΗΣ