Απόφαση 108 (10ης Συν. Ο.Ε. 2018)

Εκτυπώσιμη μορφήΕξαγωγή σε PDF
Είδος Επιτροπής: 
Ημερομηνία: 
Τρίτη, 13 Μάρτιος, 2018 - 12:00
Κατηγορία Εγγράφου: 
Αριθμός Πρακτικού: 
10η συνεδρίαση
Αριθμός Απόφασης: 
108η απόφαση
AΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ- ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ ΤΗΣ ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΑ ΥΠΑΤΗΣ - ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ