Απόφαση 120 (18ης Συν. Ε.Π.Ζ. 2012)

Εκτυπώσιμη μορφή
Είδος Επιτροπής: 
Ημερομηνία: 
Τρίτη, 4 Δεκέμβριος, 2012 - 13:00
Κατηγορία Εγγράφου: 
Αριθμός Πρακτικού: 
18η συνεδρίαση
Αριθμός Απόφασης: 
120η απόφαση
ΕΚΦΡΑΣΗ ΣΥΜΦΩΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ ΠΕΡΙ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ