Απόφαση 145 (11ης Συν. Δ.Σ. 2020)

Εκτυπώσιμη μορφή
Είδος Επιτροπής: 
Ημερομηνία: 
Τετάρτη, 24 Ιούνιος, 2020 - 19:00
Κατηγορία Εγγράφου: 
Αριθμός Πρακτικού: 
11η συνεδρίαση
Αριθμός Απόφασης: 
145η απόφαση
Πρόσληψη υδρονομέα στην Κοινότητα Λυγαριάς, για την αρδευτική περίοδο 2020