Απόφαση 151 (11ης Συν. Δ.Σ. 2020)

Εκτυπώσιμη μορφή
Είδος Επιτροπής: 
Ημερομηνία: 
Τετάρτη, 24 Ιούνιος, 2020 - 19:00
Κατηγορία Εγγράφου: 
Αριθμός Πρακτικού: 
11η συνεδρίαση
Αριθμός Απόφασης: 
151η απόφαση
Περί σύστασης Επιτροπής Παραλαβής του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ Δ.Ε. ΛΑΜΙΑΣ, ΓΟΡΟΓΟΠΟΤΑΜΟΥ, ΛΙΑΝΟΚΛΑΔΙΟΥ» αναδόχου Στεργιόπουλου Χρήστου, προϋπολογισμού 425.000,00€,