Απόφαση 158 (13ης Συν.Ο.Ε.2020)

Εκτυπώσιμη μορφή
Είδος Επιτροπής: 
Ημερομηνία: 
Τρίτη, 7 Απρίλιος, 2020 - 12:00
Κατηγορία Εγγράφου: 
Αριθμός Πρακτικού: 
13η συνεδρίαση
Αριθμός Απόφασης: 
158η απόφαση
Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών – Τακτοποιητικού (2ου ΑΠΕ - ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ) «Επισκευές – Βελτιώσεις Προαυλίων Χώρων Σχολικών Κτιρίων», αναδόχου «ΧΕΙΜΑΡΡΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Ε.Δ.Ε.»