Απόφαση 158 (4ης Συν. Δ.Σ. 2016)

Εκτυπώσιμη μορφήΕξαγωγή σε PDF
Είδος Επιτροπής: 
Ημερομηνία: 
Δευτέρα, 28 Μάρτιος, 2016 - 18:30
Κατηγορία Εγγράφου: 
Αριθμός Πρακτικού: 
4η συνεδρίαση
Αριθμός Απόφασης: 
158η απόφαση
ΕΓΚΡΙΣΗ 1ου ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ – ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΄«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΕΜΠΡΟΣΘΕΝ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ Τ.Κ. Μ.ΒΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ»