Απόφαση 161 (13ης Συν. Ο.Ε. 2018)

Εκτυπώσιμη μορφήΕξαγωγή σε PDF
Είδος Επιτροπής: 
Ημερομηνία: 
Τετάρτη, 4 Απρίλιος, 2018 - 12:00
Κατηγορία Εγγράφου: 
Αριθμός Πρακτικού: 
13η συνεδρίαση
Αριθμός Απόφασης: 
161η απόφαση
ΑΝΑΘΕΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΑ ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ – ΈΓΚΡΙΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ ΤΗΣ ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΑ ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ – ΈΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ