Απόφαση 162 (12ης Συν. Ο.Ε. 2015)

Εκτυπώσιμη μορφή
Είδος Επιτροπής: 
Ημερομηνία: 
Τρίτη, 7 Απρίλιος, 2015 - 12:00
Κατηγορία Εγγράφου: 
Αριθμός Πρακτικού: 
12η συνεδρίαση
Αριθμός Απόφασης: 
162η απόφαση
ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΡΟΠΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΄ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΑΣ ΣΤΟΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΥΔΡΑΥΛΑΚΑ ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ-ΝΕΟΥ ΚΡΙΚΕΛΟΥ΄