Απόφαση 17 (3ης Συν.Ο.Ε.2019)

Εκτυπώσιμη μορφή
Είδος Επιτροπής: 
Ημερομηνία: 
Τρίτη, 22 Ιανουάριος, 2019 - 12:00
Κατηγορία Εγγράφου: 
Αριθμός Πρακτικού: 
3η συνεδρίαση
Αριθμός Απόφασης: 
17η απόφαση
ΑΠΟΔΟΧΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΙΝΕΤΙΚΗ ΕΞΑΛΕΙΨΗΣ ΥΠΟΘΗΚΗΣ - ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ κ. ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ ΕΞΑΛΕΙΨΗΣ ΥΠΟΘΗΚΗΣ