Απόφαση 189 (17ης Συν. Ο.Ε. 2018)

Εκτυπώσιμη μορφή
Είδος Επιτροπής: 
Ημερομηνία: 
Τετάρτη, 2 Μάιος, 2018 - 12:00
Κατηγορία Εγγράφου: 
Αριθμός Πρακτικού: 
17η συνεδρίαση
Αριθμός Απόφασης: 
189η απόφαση
ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ – ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ - ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ - ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ