Απόφαση 19 (3ης Συν. Ο.Ε. 2018)

Εκτυπώσιμη μορφήΕξαγωγή σε PDF
Είδος Επιτροπής: 
Ημερομηνία: 
Τρίτη, 23 Ιανουάριος, 2018 - 12:00
Κατηγορία Εγγράφου: 
Αριθμός Πρακτικού: 
3η συνεδρίαση
Αριθμός Απόφασης: 
19η απόφαση
ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 2211/16-1-2018 (ΑΔΑ: ΩΜΤ5ΤΩΛΚ-Λ42) ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΕΡΙ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ-ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ-ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ & ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ