Απόφαση 194 (16ης Συν.Ο.Ε.2020)

Εκτυπώσιμη μορφή
Είδος Επιτροπής: 
Ημερομηνία: 
Τρίτη, 5 Μάιος, 2020 - 12:00
Κατηγορία Εγγράφου: 
Αριθμός Πρακτικού: 
16η συνεδρίαση
Αριθμός Απόφασης: 
194η απόφαση
Περί ενδοδικαστικής συμβιβαστικής επίλυσης διαφοράς από αγωγή της ανώνυμης τεχνικής εταιρίας με την επωνυμία: «ΓΕΩΔΟΜΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο: «ΓΕΩΔΟΜΗ Α.Τ.Ε.» με ΑΠΚ ΑΓ 139/2019