Απόφαση 200 (17ης Συν.Ο.Ε.2020)

Εκτυπώσιμη μορφή
Είδος Επιτροπής: 
Ημερομηνία: 
Τρίτη, 12 Μάιος, 2020 - 12:00
Κατηγορία Εγγράφου: 
Αριθμός Πρακτικού: 
17η συνεδρίαση
Αριθμός Απόφασης: 
200η απόφαση
Ανάκληση της αριθ. 130/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα : «1η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Ρούμελης για το έτος 2020» και λήψη νέας κατόπιν ανάκλησης της αριθ. 5/2020 απόφασης Δ.Σ. ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Ρούμελης