Απόφαση 201 (8ης Συν. Δ.Σ. 2017)

Εκτυπώσιμη μορφήΕξαγωγή σε PDF
Είδος Επιτροπής: 
Ημερομηνία: 
Πέμπτη, 27 Απρίλιος, 2017 - 15:30
Κατηγορία Εγγράφου: 
Αριθμός Πρακτικού: 
8η συνεδρίαση
Αριθμός Απόφασης: 
201η απόφαση
ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΄ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ - ΕΙΣΟΔΟΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ Τ.Κ. ΖΗΛΕΥΤΟΥ΄ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ (Α.Μ. 8/2016)