Απόφαση 207 (17ης Συν.Ο.Ε.2020)

Εκτυπώσιμη μορφή
Είδος Επιτροπής: 
Ημερομηνία: 
Τρίτη, 12 Μάιος, 2020 - 12:00
Κατηγορία Εγγράφου: 
Αριθμός Πρακτικού: 
17η συνεδρίαση
Αριθμός Απόφασης: 
207η απόφαση
Αδυναμία εκτέλεσης εργασιών για την αποκατάσταση ζημιών λόγω κατολισθήσεων εξαιτίας έντονων βροχοπτώσεων στο οδικό δίκτυο της Τ.Κ. Υπάτης και λήψη απόφασης για τη μίσθωση μηχανημάτων έργου για την αποκατάσταση του οδικού δικτύου Τ.Κ. Υπάτης