Απόφαση 210 (16ης Συν. Δ.Σ. 2020)

Εκτυπώσιμη μορφή
Είδος Επιτροπής: 
Ημερομηνία: 
Δευτέρα, 31 Αύγουστος, 2020 - 19:00
Κατηγορία Εγγράφου: 
Αριθμός Πρακτικού: 
16η συνεδρίαση
Αριθμός Απόφασης: 
210η απόφαση
Έγκριση σύναψης σύμβασης επενδυτικού δανείου από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων προς το Δήμο Λαμιέων, για την εκτέλεση του επενδυτικού έργου ΄Βελτίωση αγροτικής οδού από ΧΥΤΑ Λαμίας προς Παλαιοχώρι΄ ενταγμένου στο πρόγραμμα ΄ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι΄.