Απόφαση 211 (20ης Συν. Ο.Ε. 2017)

Εκτυπώσιμη μορφή
Είδος Επιτροπής: 
Ημερομηνία: 
Τρίτη, 9 Μάιος, 2017 - 09:00
Κατηγορία Εγγράφου: 
Αριθμός Πρακτικού: 
20η συνεδρίαση
Αριθμός Απόφασης: 
211η απόφαση
ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 19ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ