Απόφαση 213 (18ης Συν.Ο.Ε.2020)

Εκτυπώσιμη μορφή
Είδος Επιτροπής: 
Ημερομηνία: 
Τρίτη, 19 Μάιος, 2020 - 12:00
Κατηγορία Εγγράφου: 
Αριθμός Πρακτικού: 
18η συνεδρίαση
Αριθμός Απόφασης: 
213η απόφαση
Ανάκληση της υπ’ αριθ. 194/5-5-2020 (ΑΔΑ : ΨΘΜΟΩΛΚ-Λ01) απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής – Λήψη νέας απόφασης, περί ενδοδικαστικής συμβιβαστικής επίλυσης διαφοράς από αγωγή της ανώνυμης τεχνικής εταιρείας με την επωνυμία «ΓΕΩΔΟΜΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΓΕΩΔΟΜΗ Α.Τ.Ε.» κατά του Δήμου Λαμιέων και με αριθ. κατ. ΑΓ 139/24-4-2019.