Απόφαση 222 (24ης Συν. Ο.Ε. 2013)

Εκτυπώσιμη μορφήΕξαγωγή σε PDF
Είδος Επιτροπής: 
Ημερομηνία: 
Πέμπτη, 18 Ιούλιος, 2013 - 10:00
Κατηγορία Εγγράφου: 
Αριθμός Πρακτικού: 
24η συνεδρίαση
Αριθμός Απόφασης: 
222η απόφαση
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ -ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΤΟΙΧΟΙ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ- ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ ΤΩΝ Τ.Κ. ΤΗΣ Δ.Ε. ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ Τ.Κ. ΠΑΥΛΙΑΝΗΣ